Kolegium Sędziów PZT

ul. Konduktorska 4/10
00-775 Warszawa

E-mail: sedziowie@sedziowiepzt.pl
Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Zaplanowane szkolenia

AKTUALNOŚCI >> Informacja Prezydium nt. Zarządzenia Zarządu PZT z dnia 3 kwietnia br.

Miejsce i Termin Zgromadzenia
ukryj
Przewodniczący Prezydium KS PZT zwołał Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Sędziów PZT na dzień 31 marca 2019 r. (niedziela) w Warszawie. 

Miejsce Zgromadzenia:
AS-BUD Centrum Konferencyjne
Al. Jerozolimskie 81/25
Sala C, piętro 25


I termin: 11:00
II termin: 11:30
Proponowany Porządek Obrad
ukryj
Sprawy Wyborcze
ukryj
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Sędziów PZT:
  1. Kandydatury na Członków Prezydium mają prawo zgłaszać Wojewódzkie Komisje Sędziów oraz sędziowie związkowi najpóźniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 21.03.2019 r.
  2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim sędziom związkowym, za wyjątkiem tych sędziów, którzy zostali pozbawieni tych praw prawomocnym orzeczeniem władz Kolegium Sędziów lub Zarządu PZT w postępowaniu dyscyplinarnym.
  3. Zgłoszenia kandydata na Członka Prezydium dokonuje się na formularzu zgłoszenia do pobrania na niniejszej stronie.
  4. Wypełniony i podpisany formuarz zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres Kolegium Sędziów (sedziowie@sedziowiepzt.pl) w terminie określonym w pkt. 1.
  5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać program wyborczy.
  6. Prezydium na niniejszej stronie opublikuje listę zgłoszonych kandydatur wraz z programami wyborczymi najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 24.03.2019 r.
Kandydaci zgłoszeni do Prezydium i programy wyborcze:
ukryj
Dzisiaj jest wtorek, 26 maj 2020.
Statystyki sędziów